HemReal AdvisorFastighetsstrategiNew SpacesKontaktNätverk & allianserNYHETER OM OSSKundportalen
Fastighetsstrategi
Om oss
Ambition
Kunder
Geografiskt verksamhetsområde
Våra tjänster
Allianser
Arvoden och priser
Auktorisation av fastighetsvärderare

FS Fastighetsstrategi AB - av Samhällsbyggarna auktoriserade och oberoende fastighetskonsulter

Fastighetsvärdering och analys
Fastighetsstrategi värderar och analyserar både enskilda fastigheter och hela fastighetsbestånd. Värderingarna utförs av Samhällsbyggnarna (tidigare ASPECT) auktoriserade värderare *. 

Vi värderar varje år fastigheter för många 10-tals miljarder.

För småhus och bostadsrätter erbjuder vi ortsprisinformation och värderingar "desk-top".

Fastighetsekonomi och förvaltningsekonomi
Fastighetsstrategi bistår med kompetensstöd i löpande förvaltning med syftet att optimera vår kunds driftnetto och förvaltningsresultat. Allt från ett totalansvar för förvaltning till delmoment som hyresutredningar, investeringsanalyser, kostnadsanalyser, utredningar kring fastighetsskatt, förvaltningsplaner samt framtagande av underlagsmaterial för förhandlingar och tvister.

Vi bistår givetvis med stöd i själva genomförandet.

» Ladda ner vår företagspresentation

» Läs och ladda hem senaste rapporten

Marknadsinformation och research

Fastighetsstrategi analyserar och gör prognoser för olika delmarknader, branscher eller områden som underlag för investeringsbeslut.

Kvalitetssäkring–Due Diligence
Fastighetsstrategi kontrollerar och kvalitetssäkrar ekonomiska, tekniska och juridiska uppgifter i samband med transaktioner.

Vänd Dig med förtroende till oss - tillsammans skapar vi mervärden.
Real Advisor group • Sveavägen 166 plan 21, Box 7644, 103 94 Stockholm, Sweden • Phone: +46 8 545 297 30 • E-mail: info@ragroup.se
Provided by Webforum