HemReal AdvisorFastighetsstrategiNew SpacesKontaktNätverk & allianserNYHETER OM OSSKundportalen
Fastighetsstrategi
Om oss
Ambition
Kunder
Geografiskt verksamhetsområde
Våra tjänster
Fastighetsvärdering
Förvaltningsekonomi
Taxeringsöversyn
Övriga tjänster
Småhus och bostadsrätt
Allianser
Arvoden och priser
Auktorisation av fastighetsvärderare
Våra tjänster

FS Fastighetsstrategi AB erbjuder ett komplett sortiment fastighetstjänster relaterade till fastighetens ekonomi och marknad. För varje uppdrag utses en kundansvarig som i dialog med kunden utformar en optimalt kundanpassad tjänst eller produkt, där fastlägger vi även en tidplan och utreder övriga praktiska frågor. 

Vår uppdragsverksamhet täcker in hela fastighetens livscykel och olika aspekter av fastighetsägandet - från förvärv, via fastighetsutveckling och aktiv förvaltning - till försäljning.  

Vänd Dig med förtroende till oss - tillsammans skapar vi mervärden.

Ett urval av våra tjänster:

Fastighetsvärdering
Vi värderar såväl enskilda fastigheter som hela fastighetsportföljer. Från enklare desk-top-värderingar till kompletta värderingar. Dels marknadsvärderingar som underlag för exempelvis belåning eller för bokslut, dels individuella avkastningsvärderingar inför exempelvis investeringsbeslut. Våra värderare är auktoriserade av ASPECT.

• Marknads- och omvärldsanalyser
Vi utför olika former av analyser och utredningar av exempelvis olika geografiska delområden, fastighetstyper, lokaltyper och branscher.

Kvalitetssäkring - "Due diligence"
Vi kontrollerar och kvalitetssäkrar ekonomiska, juridiska och tekniska uppgifter i samband med fastighets- eller bolagstransaktioner.

Förvaltningsekonomi
Vi utför individuella avkasningsvärderingar, investeringsanalyser och lönsamhetsbedömningar i samband med fastighetsutvecklingsprojekt, vi utför utredningar kring driftskostnader, vi formulerar även strategival och förvaltningsplaner på fastighets- eller portföljnivå.

Hyresutredningar
Vi utför hyresutredningar och hyresbedömningar som underlag för hyresförhandlingar, d v s svarar på vad som är en marknadshyra. Vi kan även bistå i förhandlingar samt i upprättandet av hyresavtal.

Miljöteknisk undersökning
Vi utför miljötekniska undersökningar med fokus på olika miljöbelastningar i mark och byggnad. Sker i samverkan med miljökonsult. 

Teknisk besiktning
Vi utför tekniska besiktningar av fastigheter. Sker i samverkan med teknisk konsult.

Bostadsrättsbildning
Vi bistår fastighetsägare eller hyresgäster i samband ombildning från hyresrätt till bostadsrätt.

* 3D fastighetsbildning
Vi utreder förutsättningar för tredimensionell fastighetsbildning och bistår i genomförandet.
Real Advisor group • Sveavägen 166 plan 21, Box 7644, 103 94 Stockholm, Sweden • Phone: +46 8 545 297 30 • E-mail: info@ragroup.se
Provided by Webforum