HemReal AdvisorFastighetsstrategiNew SpacesKontaktNätverk & allianserNYHETER OM OSSKundportalen
Fastighetsstrategi
Om oss
Ambition
Kunder
Geografiskt verksamhetsområde
Våra tjänster
Allianser
Arvoden och priser
Auktorisation av fastighetsvärderare
Arvoden och priser

Oftast kan vi lämna ett fast pris på fastighetsvärderingar. Priset varierar beroende på fastighetens storlek och komplexitet, vi behöver därför viss grundinformation för att kunna lämna ett pris. Värdering av flera fastigheter till samma ägare/uppdragsgivare vid samma tillfälle kan ge samordningsfördelar vilket kan påverka priset.

Möjlighet finns också att i någon mån kundanpassa värdeutlåtandet vad gäller innehåll efter kundens specifika behov.

Ring och fråga eller använd vårt kontaktformulär - att fråga kostar inget !

Många kunder väljer att teckna ett flerårsavtal på värdering. Långsiktiga relationer är till fördel både för oss och våra kunder, vi uppskattar förstås en bra relation och det ger oss möjlighet att visa en prismässig uppskattning.

För ortsprisinformation och indikativ marknadsvärdering för småhus alternativt bostadsrätt tillämpar vi ett fast pris per objekt 500 kr + moms (625 kr inklusive moms). Till kunder med behov av större volymer lämnar vi gärna en offert. Läs mer under rubrik Småhus och bostadsrätt under fliken Våra tjänster.

För övriga tjänster tillämpar vi timdebitering alternativt ett incitamentsberoende arvode, det innebär att Du som kund endast betalar om vi lyckas tillföra ett mervärde, tjänar du pengar på det arbete vi utfört utgår en ersättning - annars inte.

Kontakta oss för mer information och prisuppgift speciellt för Ditt ärende. Du kommer antagligen att bli positivt överraskad. Kontaktinformation nedan och till enskilda medarbetare under fliken Kontakt.

Vänd Dig med förtroende till oss - tillsammans skapar vi mervärden.
Real Advisor group • Sveavägen 166 plan 21, Box 7644, 103 94 Stockholm, Sweden • Phone: +46 8 545 297 30 • E-mail: info@ragroup.se
Provided by Webforum